Begreppet Stop-loss i CFD handel

stop lossStop-loss finns egentligen i två olika utföranden. Den första som rätt och slätt kallas för just stop-loss innebär att du som placerare väljer ett specifikt tillfälle när det skall ske ett avslut av CFD kontraktet på den underliggande tillgången. Det är alltså en form av garantinivå där du på förhand har bestämt att du inte vill riskera att förlora mer pengar än vad du redan gjort. När nivån på tillgången når stop-loss nivån kommer kontraktet automatiskt avslutas och du gör inte mer förlust än på den nivån som bestämdes. Det är en form av säkerhetsnivå som gör att du inte skall gå på jobbet en hel dag och komma hem för att sälja och se att det har rasat ännu mer än vad det redan gjort. Med stop-loss garanterar du att förlusten inte springer iväg allt för mycket. Funktionen är ett gratismoment och erbjuds av aktiemäklaren. Det finns emellertid ett dödläge som kan uppstå vid en stop-loss och det är om en placerare behållit en lång position över natten och att det på morgonen visat sig att handeln inleds på en nivå som understiger den satta nivån, här upphör alltså stop-loss att gälla och därför måste man hela tiden vara observant att så inte sker.

Garanterad Stop-loss

Den andra formen kallas för Garanterad Stop-loss och innebär egentligen samma sak som en vanlig stop-loss men med den skillnaden att det kostar en summa pengar. Mäklaren tar alltså betalt för skyddsnätet men garanterar å andra sidan att kontraktet verkligen avslutas vid det överrenskomna priset och att situationer som nämndes ovan inte skall kunna uppstå när en handel inleds under barriären.

Limit

Det finns en motsvarande funktion som träder in när det handlar om en positiv värdeutveckling på den underliggande tillgången. Det här kallas för limit och avslutar ett kontrakt när värdet på den underliggande tillgången uppnått ett visst pris i relation till referenspriset.