CFD och dess risker

Risker med CFDDet har nämnts flera gånger i den här informationssammanställningen men det tåls att nämnas flera gånger till. Att handla med CFD innebär stora risker, det går inte att komma ifrån. I olika ”sparandeformer” så finns det olika grader av risk och att ”spara” i CFD innebär en av de absolut största riskerna om inte den största. Eftersom det är en mycket föränderlig marknad och att värdeförändringarna sker i realtid, även på aktiekontot, finns det stora krav om att placeraren måste vara delaktig i handeln i stort sätt hela tiden för att kontrollera den risk som föreligger.

Ej för placeringar på längre sikt

Det är alltså inte värt att placera i CFD om man ser sin placering på lång sikt eftersom marknaden är oerhört föränderlig. Dessutom så finansieras stora delar av innehavet med lån förutsatt att du sitter i lång position vilket också innebär att du som placerare måste betala en ränta på de lånade pengarna. Det faller sig ganska naturligt att kostnaden skenar om man väntar allt för länge innan man väljer att sälja av sina placeringar och eventuellt samla in den vinst som uppdagats. CFD är istället för den aktive och intresserade daytradern som i stort sätt använder Dagens Industri som anteckningsblock. Det gäller att ständigt hålla sig uppdaterad om vad de olika företagen gör och beslutar som i sin tur kan påverka de underliggande tillgångarna.

Ta risken på stort allvar

Den risk som föreligger i en CFD placering skall tas på stort allvar. Det kan gå oerhört fort att både tjäna och att förlora pengar och det är just det som är det finurliga med risk. Ju mer du sätter på spel desto mer kan du vinna. Det går att se i alla sammanhang där du sätter pengar på spel för att eventuellt tjäna mer pengar. Därför är det en oerhört stor utmaning att lyckas med CFD. Många experter har gjort uttalanden om hur en CFD bäst lyckas och det som de flesta är enade om är just ordet disciplin. Om du har disciplin och fasta regler för dina placeringar har du också stor chans att lyckas. På så vis minimeras den risk som föreligger. Snabba beslut utan några direkta funderingar är ibland ett krav och då måste man också ha lite tur.

Kan vara nyckeln till framgång

Var medveten om att det föreligger en stor risk att placera i CFD. Låt dock inte det här avskräcka dig totalt utan anser du dig själv vara en duktig placerare som dagligen följer marknaderna runt om i världen, då kan det en placering i CFD istället vara nyckeln till framgång i börsvärlden. Glöm dock aldrig bort att ha en utstakad plan för hur du skall lyckas. Se till att ha disciplin i handeln och följ alltid dina förutbestämda krav för att inte bli girig. Använd dig av mäklarnas möjligheter till snabba avslut genom stop-loss och garanterad stop-loss. Även limit-funktionen kan vara mycket aktuell i placeringar som rör CFD. Allt för att minimera risk, det är det allt handlar om.