Ett handelsexempel med CFD

Ett handelsexempelFör att omsätta det förklarande resonemang  som förts under hur det fungerar med CFD handel så använder vi oss av ett exempel som gör att det blir enklare att förstå hur en viss placering av CFD går till.

Om du agerar köpare

Om vi ser oss själv som köpare, det vill säga att vi befinner oss i lång position och därmed är intresserade av en uppgång för att tjäna pengar på tillgången då vi skall sälja den i framtiden. Se det som en lägenhetsinvestering. Köper vi en lägenhet för 1 000 000 kronor och planerar att sälja den om två år, då vill vi ju helst se att priset är högre än 1 000 000 när vi säljer än lägre då det skulle innebära en förlust.

Hävstångseffekten har stor effekt

Du har som köpare observerat en intressant aktie som du känner att du fått ganska bra kontroll på och har indikationer på att den kommer gå upp kraftigt under de kommande dagarna. Priset på aktien är vid köptillfället 100 kronor. Du bestämmer dig för att köpa 5 000 CFD-kontrakt för 100 kronor vilket kräver en finansiering på 100 x 5 000 = 500 000. I aktier krävs endast 5 procent från placeraren själv vilket innebär 0,05 x 500 000 = 25 000 kronor. Efter ett par dagar går priset på tillgången ner till 96 kronor vilket föranleder beslutet om att vi inte vill riskera mer förlust vilket innebär att vi väljer att sälja. Skillnaden i priset är alltså 100 – 96 = 4 kronor eller punkter som det kallas i handelssammanhang. Den förlust som då uppstår är 5 000 x 4 kronor = 20 000 kronor. Här gör alltså hävstångseffekten, som kommer gås igenom, att förlusten blir ordentligt stor bara genom en liten värdeförändring. Normalt räknas också finansieringskostnader in för lånet av de 475 000 kronorna som användes under de dagar som nergången skedde men de är uteslutna i exemplet.

När du agerar säljare

Omvänt i samma exempel blir när vi tar en kort position, det vill säga agerar säljare. Vi väljer då att sälja 5000 CFD-kontrakt vid värdet 100 kronor. Låsningen av eget kapital blir fem procent av totala summan som då blir samma som ovan, nämligen 25 000 kronor. När kursen fallit fyra punkter väljer vi att avsluta kontrakten och gör detta genom att köpa (eftersom vi hade kort position och sålde kontrakt) CFD för 96 kronor vilket ger oss en vinst på 5 000 x 4 kronor = 20 000 kronor.