Ett nytt derivatinstrument

ett nytt derivatinstrumentI dagens föränderliga värld har de olika finansiella institutionerna insett att det inte bara är de stora drakarna runt om världen som kan anses som kunder. Allt eftersom åren gått har privatspararna blivit en allt mer attraktivt mål för finans. Handeln på börserna är tillbaka på banan efter krisen som drabbade världen under 2008 och ett av de mer populära sätten att satsa sina pengar är att satsa på mellanskillnaderna på tillgångarna, nämligen Contract-For-Difference, som i dagligt tal kallas för CFD. En CFD kan ses som en motpol till en aktieindexobligation, där köparen garanteras att få tillbaka minst det satsade beloppet inom en viss tidsram. Dessutom är det förvaltaren som avgör vilka tillgångar som skall tas upp i portföljen. En CFD däremot handlar om att individen själv väljer i vilka tillgångar som satsningen skall äga rum och samtidigt finns det en betydligt högre risk att förlora mer än det man faktiskt satsar. Med det kommer också det positiva där du givetvis också kan tjäna otroligt mycket mer pengar än vad du exempelvis kan göra i en aktieindexobligation.

Större risk - Större chans

CFD följer alltså normen som alla andra handelsinstrument för tillgångar. Ju mer risk du väljer att ta, desto större chans har du också att nå de stora pengarna. CFD är ingenting för den okunnige utan snarare något som kan användas för den som är mycket insatt, följer med i börsvärlden dagligen och gärna också sysslar med daytrading. CFD har inte fått sitt riktiga genomslag i Sverige utan anlände till landet så sent som 2007. I branschvärlden har många röster höjts, positiva som negativa, om CFD och dess risker samt effekter. Mycket kritik har riktats mot just riskerna. Att förlora mer pengar än vad man har satsat kan skapa mycket negativa tongångar för personer som misslyckas med sina satsningar.

Tillgodoräkna vinsterna när de sker

Det som är unikt med CFD är att du tillgodoräknar dina vinster i samma stund som de sker. Om en tillgång går åt rätt håll går pengarna direkt in på ditt aktiekonto och du kan direkt omvandla pengarna till nya satsningar om så önskas. Det här erbjuds inte i något annat instrument vilket givetvis kan ge CFD en fördel i konkurrensen om att locka privatsparare till konceptet. Att få avräkning dagligen är något helt nytt och troligtvis också något som kommer gå hem i hushållen.