Finansiering av CFD handel

Finansiering av CFD handelDet har i tidigare texter talats en del om finansieringskostnader som uppstår i samband med att investerare spekulerar i CFD. Det har att göra med att en investerare inte lägger mer än fem till tio procent av eget kapital i en CFD-affär utan lånar den största delen av mäklaren. Det är alltså mäklaren som står för de största insatserna i ett CFD kontrakt. Därför måste han också ta ut en viss kostnad för att låna ut själva kapitalet för placeringen och det här får han också en ränta för. Skulle placeraren välja en kort position och agera säljare samt att affären fortlöper under längre tid skulle det eventuellt kunna bli aktuellt med ränteutbetalningar från mäklarfirman.

Det finns emellertid två olika former som blir aktuella inför en finansieringsberäkning vid CFD kontrakt, dels finansieringskostnaden och dels räntan.

Finansieringskostnad = ( V * STIBOR + X %)/365  x n

V: Värdet på kontraktet idag
STIBOR: Referensräntan
X: Konstant från mäklare
n: Dagar som kontraktet gäller
365 är antalet dagar på ett år


Eventuell ränta = ( V * STIBOR - X %)/365  x n

V: Värdet på kontraktet idag
STIBOR: Referensräntan
X: Konstant från mäklare
n: Dagar som kontraktet gäller
365 är antalet dagar på ett år