Fördelar med CFD

Fördelar med CFDPrecis som ofta är fallet med alla företeelser i samhället finns det både positiva aspekter och negativa aspekter med CFD. De fördelar som ändå måste nämnas i sammanhanget har vi försökt samla under den här rubriken.

Enkelt instrument

I normalfallet med handel inom aktier kan det ibland vara väldigt svårt att välja om man skall gå en kort eller lång position då det kan vara svårt att hitta potentiella köpare om du väljer att agera säljare. I fallet med CFD spelar det ingen roll om det gäller lång eller kort person då båda fallen är lika enkla att genomföra. Det som skulle kunna anses som skillnad är att det kostar pengar att finansiera köpen i lång position eftersom du lånar en större del av beloppet. Omvänt gäller om du agerar säljare där du faktiskt kan få vissa ränteintäkter om du har tur.

Avslut på en och samma gång

Inom handel med CFD har du en garanti från mäklaren att handeln kan avslutas när du själv önskar. Mäklaren själv erbjuder tillgångar som kan handlas och som anses vara väldigt populära handelsobjekt. Eftersom den här tjänsten erbjuds direkt från mäklaren så kan det garanteras omedelbara avslut. Det här får givetvis effekten av att placeringar i CFD ger pengar direkt i kassan och kan anses vara en mycket likvid produkt.

Stort utbud

CFD erbjuder i stort sätt handel på alla världens marknader och handelsobjekt. Eftersom du handlar på marginalen, det vill säga på värdeförändringen, så finns det egentligen inga hinder om vad som går att göra. Det handlar aldrig om en fysisk produkt vilket gör att det inte spelar någon roll vart i världen du fokuserar. Det är alltid bara prisutvecklingen som hamnar i fokus och denne nås från alla områden i världen förutsatt att du har tillgång till en uppkopplad dator.

Ständig avräkning med möjlighet till förstorad hävstångseffekt

Varje värdeförändring som sker ger direkt effekt på kontot vare sig den är negativ eller positiv. På så vis har du alltid möjlighet att nyinvestera vid minsta positiva förändring. Eftersom inga pengar är direkt låsta i kontot möjliggör det här nyinvesteringar med en gång. Det här innebär att hävstångseffekten kan förstärkas kraftigt från sitt ursprungsläge vid första investeringen.

Skapar förståelse för omvärld

Då möjligheten att investera på flera olika marknader runt om i världen skapar det ett incitament att vilja öka sin förståelse och kunskap för ekonomier och händelser runt om i världen. I och med att man tvunget måste följa med i vad som händer med företag och ekonomi runt om på planeten så kommer kunskapen ökar för omvärlden. Det här är i grund och botten endast för att gynna sig själv då man vill tjäna pengar på CFD men samhället kan faktiskt dra nytta av det hela.

Stora vinster och spridning av risk

Det blir en betydligt mer frihet att handla med CFD eftersom CFD handlas på marginalen. En direktinvestering ligger något efter i möjlighet till stora vinster eftersom ett CFD kontrakt kan ge upp till hundra gånger mer avkastning än en vanlig direktinvestering av exempelvis en aktie. Det är möjligt att sprida investeringen på flera olika CFD kontrakt och inte sätta fast dem i en och samma direktinvestering. På så vis sprider du riskerna på flera sätt. Påverka avkastningen genom att variera risken och omvänt. Det är just det här som gör instrumentet väldigt passande för daytraders som hela tiden har koll på vad som händer under börsernas öppettider. Dessutom är du helt anonym när du handlar med CFD. En fördel i flera olika situationer.