Lång & Kort position samt blankning

Lång och kort positionI sammanhang av CFD talar man om begreppen lång och kort position. Det här är för att beteckna rollen i ett kontrakt som skrivs mellan en mäklare och en placerare.

Lång position

Att befinna sig i en lång position innebär att man i kontraktet agerar köpare av CFD kontrakt. Det kan också innebära att man förbinder sig rätten att köpa vissa CFD kontrakt i framtiden. Att agera köpare eller att befinna sig i lång position innebär att en positiv värdeförändring relativt referenspriset gör att värdeförändringen blir positiv för placeraren. Han tjänar helt enkelt pengar på att priset på en tillgång rör sig uppåt.

Kort position

När det istället talas om en kort position är det alltså den position som vinner fördel på en nergång i värde. En kort position innebär att man är säljare i kontraktet och har alltså rätt att sälja av CFD kontrakt när priset gått ner. Det här kan göras omgående eller vid en överrenskommen tid i framtiden.

Blankning

I finansiella sammanhang talas det ganska ofta i termer av blankning. Det brukar vara ett vanligt ord på A-ekonomi på nyheterna eller liknande. Att blanka något innebär att man som placerare får låna ett värdepapper och sälja av det. I en framtid köps det sedan tillbaka och lämnas tillbaka till den rättmätige ägaren. En blankning är en spekulation i att börsen kommer att gå ner vilket gör att en investerare tjänar på att blanka då det framtida återköpet görs för mindre pengar än vad det såldes för vilket bidrar till mer pengar över för investeraren. I sammanhang av kort och lång position blir det är direkt översatt att investeraren först väljer en kort position för att övergå till en lång position när tillgången skall köpas tillbaka igen.

Blakning är riskfyllt

Blankning anses vara ganska riskfyllt eftersom om börsen istället skulle gå upp när du gjort en blankning så kommer din förlust bli bra mycket högre än bara det som tillgången är värd. Mäklaren tar ofta ut ränta vid sidan av lånet samt att det tillkommer courtage. Det här gör att för att en blankning skall bli lönsam i det långa loppet, förutsätter att insatsen är ganska hög för att inte hela kapitalet skall försvinna i kostnader.