Så här fungerar det

Så här fungerar CFDDen bakomliggande idén med en CFD är alltså att handla med en prisförändring. För att använda sig av något mer finansiella termer handlar handel med CFD om att tillsammans med en mäklare om utbyta ett ekonomiskt flöde med priset som referenspunkt. För att förstå det här då så kan det förklaras att så fort priset rör sig på tillgången uppstår en skillnad mellan det nya värdet och det ursprungliga priset som då används som referens. Det kontrakt som uppstått mellan parterna reglerar om vem som erhåller mellanskillnaden och vem som måste betala mellanskillnaden.  Det är då det är som är själva ekonomiska flödet som sker mellan parterna, det så kallade kassaflödet. Det här kassaflödet pågår under den tid som är bestämd eller fram till dess att det avslutas. Den som agerat säljare i handeln erhåller vinsten om priset på tillgången är längre än referenspriset och köparen får vinsten om värdet är högre än det ursprungliga referensvärdet. Det här kallas för lång och kort position som vi går igenom under en egen sida.

Finansieringen ser annorlunda ut

Ovanstående resonemang är en ganska bra överblick om hur CFD tekniskt fungerar. Givetvis finns det mycket mer att tänka på än bara grundstenarna men det är ändå ett bra sett att skaffa sig en ordentlig överblick om hur tekniken fungerar. När det gäller finansieringen av CFD handel så ser det här också annorlunda ut än en normal handel med exempelvis aktier. Den typ av handel som används med CFD är en så kallad handel på mellanskillnaden. Det här innebär rent konkret att personen som handlar med CFD inte behöver stå för hela finansieringskostnaden. Insatsen skiljer sig åt beroende på vilken underliggande tillgång som används och för aktier kan det nämnas att ungefär fem procent av värdet måste läggas in av investeraren själv. Resten av pengarna som finansierar handeln står alltså mäklaren för. Mäklaren som sköter placeringen tar istället ut en finansieringskostnad för lånet av pengar vilket är att jämföra direkt med en vanlig ränta.