Vad är en hävstångseffekt?

HävstångseffektPå utrikiska brukar man tala om Leverage Effect. I Sverige har det här översatts till hävstångseffekten eller elasticitet för en tillgång. En hävstångseffekt kan vara mycket vansklig och skall hanteras med största försiktighet då förlusterna i en placering kan bli väldigt mycket högre än man kanske räknat med från början. För att sätta än mer förklaringsalternativ på hävstångseffekten kan det sägas vara en typ av förstoringseffekt på vinst eller förlust. Hävstångseffekten räknas ut med hjälp av en faktor som tas fram genom att man dividerar värdet av kontraktet med den faktiska marginalen.

När uppstår en hävstångseffekt?

En hävstångseffekt framkommer i handel med underliggande tillgångar i olika branscher. Valutahandel eller forexhandel är ett område där det flitigt används. Du kan exempelvis stöta på ett erbjudande som ger dig 200 – 1 i hävstångseffekt. Det här innebär att du får en beskrivning på hur mycket du kan kontrollera i en viss position med en viss summa. Säg att du 1000 kronor i en placering på en underliggande tillgång. Det här ger att du med endast 1000 kronor kan kontrollera en position på 200 000 kronor. En mycket fördelaktig möjlighet om värdeförändringen blir positiv men en fruktansvärd tanke om värdeförändringen blir negativ. Här tjänar alltså mäklaren som du använder stora pengar på en förlust.

Kan få skadlig effekt

Hävstångseffekten är alltså en förstärkningseffekt som används när man placerar på marginaler, det vill säga på värdeförändringar. Det gäller att vara uppmärksam på vilken faktor som gäller och det är alltid viktigt att lyssna och diskutera med mäklaren om vad som faktiskt gäller. I CFD-sammanhang får alltså hävstångseffekten otäcka proportioner eftersom finansieringen inte sker med endast egna finanser utan som i sin tur förstärks genom lån av mäklaren. I det sammanhanget blir det enkelt att förstå att en CFD kan göra människor otroligt lyckliga samtidigt som det också kan förstöra oerhört för andra.