Världen som marknad

VärldsmarknadCFD har någonting helt unikt. Den erbjuder varje individ att göra sina placeringar i stort sätt vad som helst som erbjuds på aktiemarknaden. Det är inte bara underliggande tillgångar i aktier som är aktuella vid CFD handel utan också index, börssektorer, obligationer och råvaror är element som tillåter placeringar. Allting handlar om att du inte satsar i tillgången i sig utan i hur den kommer bete sig den närmsta tiden. Du handlar med upp- och nergångars mellanskillnader och inte med den faktiska tillgångens ner- och uppgång.

Härstammar från Storbritannien

Idén kommer ursprungligen från 1980-talet i Storbritannien som på den tiden beskattade varje aktietransaktion. Det föll sig naturligt att aktiespararna ville hitta ett koncept som möjliggjorde att de kom undan själva aktietransaktionen och de fann då möjligheten att endast satsa pengarna i en specifik tillgångs värdeökning eller värdeminskning. CFD är av det unika faktum att det möjliggör handel med värdeförändringar på i stort sätt alla världens aktiemarknader.Det här har givetvis skapat ett stort intresse för produkten och att det faktum att CFD står för 30 procent av London Stock Exchanges omsättning visar på just på detta.

Världen som marknad

CFD och dess tillgänglighet tillsammans med att du får ett direkt avslut på dina affärer samtidigt som det sker gör att framgången är ett faktum. Att få omedelbar avräkning på handeln, var som helst i världen, dygnet runt är ett koncept som givetvis föder intresse och skapar mycket möjligheter för den private investeraren. Det här tillsammans med en otroligt hög hävstångseffekt gör att de investerare som är ute efter snabba pengar gärna testar att satsa sina pengar på CFD.